İnbound Marketing Nedir?
İlk olarak 2005 yılında Brian Halli tarafından tanıtılan gelen pazarlama, paylaşım anlamına gelir. Hedef kitlenizi sadık bir müşteri haline getirecek içerikler oluşturabilir, müşteri döngüsünü takip edebilir, özelleştirmeler ve farklı kanallarla satışlarınızı artırabilirsiniz. Bunun için bir pazarlama stratejinizin olması çok önemlidir. Doğru bir strateji ve kanıtlanmış yöntemler sayesinde hedef kitleniz için daha konforlu yaşam entegrasyonu ile dönüşüm oranlarınızı artırabilirsiniz. Yazımızda uygulayabileceğiniz bazı stratejileri derledik.lk olarak 2005 yılında Brian Halli tarafından tanıtılan gelen pazarlama, paylaşım anlamına gelir. Hedef kitlenizi sadık bir müşteri haline getirecek içerikler oluşturabilir, müşteri döngüsünü takip edebilir, özelleştirmeler ve farklı kanallarla satışlarınızı artırabilirsiniz. Bunun için bir pazarlama stratejinizin olması çok önemlidir. Doğru bir strateji ve kanıtlanmış yöntemler sayesinde hedef kitleniz için daha konforlu yaşam entegrasyonu ile dönüşüm oranlarınızı artırabilirsiniz. Yazımızda uygulayabileceğiniz bazı stratejileri derledik.

Kendi Hikayenizi Yaratın
Gelen pazarlamada istenen sonucu elde etmek için iyi yapılandırılmış bir hikayeye ihtiyacınız var. Aksi takdirde beklediğiniz sonucu alamazsınız. Bu nedenle markanızı ve hikayenizi hedef kitlenizin dikkatini çekecek şekilde aktarmanız önemlidir. Markanızın vizyonuna uyum sağlamanız ve hedef kitlenize odaklanan bir hikaye oluşturmanız gerekiyor.

Build a Strong Infrastructure

The beginning of your purchasing process is your website and you need to analyze well the point of contact with your customers. You must have a strong infrastructure for this. This way you can offer a good user experience and get ahead.

Güçlü Bir Altyapı Oluşturun
Satın alma sürecinizin başlangıcı web sitenizdir ve müşterilerinizle temas noktasını iyi analiz etmeniz gerekir. Bunun için güçlü bir altyapıya sahip olmalısınız. Bu şekilde iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilir ve ilerleyebilirsiniz.

Trafiği Satışa Çevirin
Pazarlama uzmanları için en önemli performans parametresi dönüşümdür. Markanız için dönüşüm yapmak istiyorsanız içerik stratejinizi doğru belirlemeli ve bazı araçları uygulamalısınız. Özellikle büyük önem taşıyan dönüşüm için Hubspot gibi inbound pazarlama araçlarından yararlanabilirsiniz. Bu sayede hem markanız için işleri kolaylaştırabilir hem de ölçüm yapabilirsiniz. Ayrıca bu araç sayesinde müşterilerinize özel olarak tasarlanmış sayfalar, web seminerleri veya benzeri eğitim içerikleri sunabilirsiniz. En önemli noktalardan biri potansiyel müşterilerinizin sizi rahatsız etmeden sizi bulmasını sağlayabilmenizdir. Bu yöntem ile ürün veya hizmetlerinizle ilgilenen doğru kitleye ulaşabilir ve bunun sonucunda satışlarınızı artırabilirsiniz.

Bağlılık Oluşturun
Yukarıdaki tüm adımları takip ettiğinizde hazırsınız. Mevcut müşterilere satış yapmanın birim maliyeti her zaman yeni bir müşteri edinme maliyetinden daha düşüktür. Bu yüzden doğru etkileşimi elde etmek çok önemlidir. Bunu başarmak için kaliteli içerik üreterek müşteri memnuniyetini artırabilirsiniz. Bu sayede mevcut müşterilerinize satışlarınızı artırabilir ve potansiyel müşterilere sizi anlatmalarını sağlayabilirsiniz.

Ölçü
Pazarlama uzmanlarının önceliği dönüşüm oranları, kampanya performansı ve yatırım getirisidir. Aksi takdirde yarattığınız katma değer ile ilgili olarak müşterilerinizle analitik iletişim kurmak mümkün değildir. Bu noktada, sadece trafik çekmek veya sadece SEO görünürlüğünü artırmak müşterileri memnun etmek için yeterli olmayacaktır. Bu nedenle gelen pazarlama, Dijital Pazarlamada çok önemlidir. Inbound pazarlamanın birincil amacı satışları artırmaktır. Inbound pazarlamanın son adımı, söz konusu artışı analitik yoluyla müşterilerinize sunmaktır.
Orijinal olarak https://www.digitalexchange.co.uk/blog adresinde yayınlanmıştır.

What is Inbound Marketing?

Inbound marketing, first introduced by Brian Halli in 2005 means sharing. You can create content to turn your target audience into a loyal customer, follow the customer cycle, increase your sales through customizations and different channels. For this, it is very important that you have a marketing strategy. You can increase your conversion rates with the integration of, more comfortable life for your target audience thanks to a correct strategy and proven methods. We have compiled some strategies you can apply in our article.

Create Your Own Story

To achieve the desired result in inbound marketing, you need a well-constructed story. Otherwise, you will not get the result you expect. That’s why it’s important to convey your brand and story in a way that draws the attention of your target audience. You need to adapt to your brand’s vision and create a story that focuses on your target audience.

Build a Strong Infrastructure

The beginning of your purchasing process is your website and you need to analyze well the point of contact with your customers. You must have a strong infrastructure for this. This way you can offer a good user experience and get ahead.

Give Importance to Content

Content is one of the most important tools to turn your target audience into loyal customers and increase your online sales traffic. If you touch the right people in the right channels with your content, you can get the highest traffic. If you want to attract more visitors to your website, you can combine your social media, blog, and content with search engine optimization and increase your traffic.

Turn Traffic into Sales

The most important performance parameter for marketing professionals is conversion. If you want to convert for your brand, you should determine your content strategy correctly and apply some tools. You can especially benefit from inbound marketing tools such as Hubspot for conversion, which is of great importance. In this way, you can both make things easier for your brand and perform the measurement. Also, thanks to this tool, you can offer your customers through specially designed pages, webinars, or similar educational content. One of the most important points is that you can make your potential customers find you without disturbing them. With this method, you can reach the right audience interested in your products or services, and as a result, you can increase your sales.

Build Loyalty

When you follow all the steps above, you are ready. The unit cost of selling to existing customers is always lower than the cost of acquiring a new customer. That’s why it’s so important to get the right interaction. To achieve this, you can increase customer satisfaction

by producing quality content. In this way, you can increase your sales to your existing customers and let them tell you about you to potential customers.

Measure

Marketing professionals’ priority is conversion rates, campaign performance, and return on investment. Otherwise, it is not possible to establish analytical communication with your customers regarding the added value you create. At this point, just driving traffic or simply increasing SEO visibility will not be enough to satisfy customers. For this reason, inbound marketing is very important in Digital Marketing. The primary purpose of inbound marketing is to increase sales. The last step of inbound marketing is to present the mentioned increase to your customers through analytics.

Origanally published at https://www.digitalexchange.co.uk/blog

--

--

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store